Služby

dots-and-lines

 • Poskytujeme hardvérové a s softvérové služby potrebné pre komplexnú alebo čiastočnú správu  a servis informačného systému.
 • Služby  primárne poskytujeme na  nami realizované  riešenia informačného systému ako celku pre malé až stredné firmy.
 • Poskytujeme úplný alebo čiastočný Outsourcing IT služieb aj na základe  uzatvorenej servisnej zmluvy.

 

Rozsah ponúkaných služieb a riešení informačných systémov

diamonds-blue

Hardvérové riešenia

 • Analýza stavu informačného systému z hľadiska používaného hardvéru a návrh vhodného hardvéru pre riešenie informačného systému zákazníka.
 • Dodávka a inštalácia hardvéru rôznych svetových výrobcov a montáž a dodávka pracovných staníc a serverov postavených na  platforme procesorov a komponentov firmy INTEL.
 • Dodávka hardvérových komponentov počítačových a komunikačných sieti a budovanie počítačových sieti v malých a stredných firmách.
 • Štandardný záručný a mimozáručný servis dodaného hardvéru u nás alebo priamo u zákazníka v prípade, že dodaný hardvér si takúto formu servisu vyžaduje resp. má takúto formu servisu zákazník zmluvne dohodnutú.
 • Podporné služby ako diagnostikovanie problémov, príprava a kontrola miesta inštalácie a s tým súvisiace konzultačné služby, preventívna údržba u zákazníka.
 • Poskytovanie hardvérových služieb na základe servisnej zmluvy s servisnou pohotovosťou 7/24 a dohodnutou reakčnou dobou najneskôr do 24 hodín.

Softvérové riešenia

Poskytujeme široké portfólio softvérových riešení a súvisiacich služieb od inštalácie cez podporu až po migrácie a upgrade softvérových produktov:

 • Analýza stavu informačného systému z hľadiska používaného softvéru a návrh vhodného softvéru pre riešenie informačného systému zákazníka.
 • Inštalácia a servis operačných systémov Windows –  7, 8, 8.1 a 10
 • Inštalácia a servis serverových operačných systémov Windows Server – 2008R2,201,2016,… a
 • Inštalácia a servis vlastného softvéru –  podnikového informačného systému ERP Malina
 • Inštalácia a servis aplikačného softvéru tretích strán na počítače a servery s operačným systémom Windows.
 • Softvérové služby poskytujeme hlavne prostredníctvom vzdialeného pripojenia na počítače a servery zákazníka, ak to informačný systém zákazníka umožňuje. Vzdialený servis skracuje našu reakčnú dobu a čas trvania poskytovaného servisu.
 • Poskytovanie softvérových služieb na základe servisnej zmluvy s servisnou pohotovosťou 7/24 a dohodnutou reakčnou dobou najneskôr do 24 hodín.