ERP Malina – Užívateľské moduly, funkcie a zostavy

diamonds-blue

Užívateľské moduly, funkcie a zostavy ERP Malina sú zhotovené na zákazku podľa potrieb a požiadaviek zákazníka a v prípade hlavne výrobných firiem tvoria nevyhnutnú súčasť implementácie .  Užívateľské moduly sú vytvárané na zákazku vtedy,  ak ide o vytvorenie úplne nových evidencií pre zákazníka riešiace napr. odvádzanie výroby prostredníctvo výrobných terminálov, evidenciu rozvozov, vytváranie baliacich listov a tlač paletových lístkov a etikiet a podobne. U viacerých našich zákazníkov riešia užívateľské moduly, funkcie a zostavy práve tie ekonomické a výrobné procesy, ktoré štandardné softvéry neriešia resp. ich riešia všeobecne to znamená v konečných dôsledkoch  nedostatočne a neefektívne.

erp_zobrazenie