Referencie

diamonds-blue

Vo vybraných firmách je realizované komplexné riešenie podnikového informačného systému založené na dodávke, implementácii a servise ERP Malina s jeho prispôsobením na mieru.  V niektorých z uvedených firiem je zároveň realizovaná aj dodávka, implementácia  a servis  serverov, počítačov a ostatného systémového a aplikačného softvéru aj s ich externou správou formou Outsourcingu.